Stavernfesten bytter dato!

På grunn av tilstøtende arrangementer inne på Fredriksvern Verft den 6. – 7. Juli og på grunnlag av dette, så har vi i den forbindelse måttet flytte Stavernfesten i Skråvika til helgen 20 -21. Juli.

Vi beklager alt hva dette innebærer og da spesielt til de av dere som har
planlagt og kjøpt billetter i god tid i forkant.

Alle som har kjøpt billetter vil selvfølgelig få pengene sine refundert.

Ved refundering av penger for kjøpte billetter, send navn på den som
billetten er kjøpt på, samt antall billetter det gjelder, billettnummer og
et kontonummer. Så vil gjeldende beløp bli overført til rettmessig person.

Send så dette til karl@stavernfesten.no